Röntgensyrra med rätt att stråla!

av Mari den 9 april 2010

 I vårt kära grannland Norge utbildar man sig inte till röntgensjuksköterska utan till radiograf. Många lärosäten har också radiografi som huvudämne för röntgen­sjuksköterske­utbildningen och internationellt är radiografi redan ett etablerat huvud­område.

Radiografi kan beskrivas som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som integrerar kunskaper i omvårdnad, medicin, metodik och strålningsfysik. Utbildningen ska ge de kunskaper man behöver för att kunna ta hand om patienter före, under och efter en röntgenundersökning.

Röntgensjuksköterskan fattar de beslut som leder fram till en optimal undersökning avseende både strålhygien, bildkvalitet och bra omhändertagande av patienten. Det är lite olyckligt att vi har ordet ”sjuksköterska” med i vårt yrkesnamn.  Det ger inte någon bra uppfattning om vad det är man egentligen gör som röntgensjuksköterska. Många tror att man först utbildar sig till sjuksköterska och sedan går någon påbyggnad för att kunna jobba på röntgen.

Mari på röntgen i Karlstad Det många inte vet är att vårt yrke har en egen utbildning där man erhåller legitimation som just röntgensjuksköterska. Med min legitimation som röntgensjuksköterska kan jag alltså INTE börja jobba som sjuksköterska.

 I höstas blev jag inbjuden att presentera vårt yrke på en gymnasieskola i Karlstad. Jag tackade ja till denna informationsdag och meddelade att det yrke jag kunde presentera var röntgen­sjuksköterskyrket. Döm om min förvåning när programmet kom och det stod att jag var sjuksköterska! Jag mejlade genast till en av yrkes­vägledarna och bad honom ändra detta då det ju var falsk marknadsföring och skulle ge eleverna fel uppfattning om vilket yrke jag tänkte prata om. Svaret jag fick tillbaka var att jag kunde väl prata om sjuksköterskeyrket också?! Jag svarade då att jag inte kunde åta mig att tala om något som jag inte vet något om då jag aldrig har jobbat som sjuksköterska.

När dagen för yrkes­informationen var kommen var min titel trots påstötning inte ändrad! Till klassrummet strömmade alltså elever som förväntade sig att jag skulle prata om sjuk­sköterske­yrket! Hur skulle jag nu klara mig ur denna situation? Hm. Jag lät eleverna sätta sig och så stängde jag dörren och la på min första overhead ”Att arbeta som legitimerad röntgensjuksköterska!” Jag gav helt enkelt grupperna inte så stor möjlighet att göra annat än att höra på det jag hade att säga.

Denna strategi var ganska lyckad då det endast var en enda tjej som faktiskt ville höra om just sjuksköterskeyrket och inget annat varför jag hänvisade henne tvärs över korridoren där jag visste att en ambulanssjuksköterska tog emot elever. Under lunchen tog jag åter upp detta med en av yrkesvägledarna och fick då medhåll av en annan deltagare och det var precis som det är med röntgen; som att vara i ett mörkt rum som lyses upp och plötsligt ser man! Det gick upp för yrkesvägledaren att detta är två olika yrken! Jag hoppas och tror att vi så småningom ska få heta radiografer så att vi slipper denna förvirring kring vad vårt yrke står för!

/Röntgensjuksköterska Mari

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: