En ny tid är på väg

av Henry den 30 november 2010

Vem hade trott att man skulle få uppleva det, än mindre vara med om att dra projektet i land. Det har varit en lång resa, en resa som under 80- och 90-talet slutade i flera återvändsgränder. Men när sjukhusplanen med det sk. alternativ ”Nord” började ta form och sen klubbades 2006 så togs ett stort steg framåt. Sen kom politiskt beslut om investeringar i fastigheter och då började jag inse att något var på väg att hända. En ny tid var på väg! 

En tid med intensivt arbete, husmöten, planering, förvirring, planering, projektmöten, framsteg, AG-rad-möten, ritningsförslag, UD-möten, framsteg, nya ritningar osv. En tid som ställde stora krav på oss alla, men vi har kommit framåt steg för steg. Ibland har jag haft en känsla av att husprojektet haft ett eget liv. En viktig intention har varit att få alla på kliniken engagerade. Medarbetare har fått tagit på sig helt nya arbetsuppgifter och gjort det med bravur, andra har fått arbeta dubbelt upp för att klara av det vanliga jobbet. Vi har haft avsikten att hela tiden samverka med våra lokala fackliga representanter och ge information till alla medarbetare. Våra scheman har inte varit så värst långlivade, ändringar och nya versioner har avlöst varandra. En ny tid är på väg! 

Nytt husNu är det snart bara dagar kvar tills vi börjar flytta över verksamheten. Det sista året har bl.a. präglats av upphandlingar där många grupperingar inom verksamheten med stöd från MTV, upphandling och sjukhusfysik har utfört ett fantastiskt jobb och nu står vi med resultatet: En ny röntgenavdelning med utrustningar som är bland det modernaste som går att få tag på. Samtidigt som det monteras och installeras för fullt i nya huset så har utbildningen på de nya apparaterna börjat kommit igång. En ny tid är på väg!

För knappt två år sen på kongresser och utställningar började det talas om och demonstreras lösningar på helt nytt arbetsflöde för läkarna när det gällde efterbearbetning och komplicerade analyser av undersökningsresultat från datortomografier och magnetkameraundersökningar, sk. postprocessing. Jag blev snabbt intresserad och försökte skaffa mer information. Vad skulle det innebära om man inte var hänvisad till leverantörernas arbetsstationer, arbetsstationer som är helt knutna till specifik modalitet och leverantör. Ett analysverktyg som skulle vara tillgängligt på alla arbetsstationer och som kunde ta hand om information från DT och MRT oberoende av om utrustningen kom från Siemens, GE, Philips eller Toshiba. Att inte behöva lära nytt om man byter leverantör, att ha det tillgängligt över hela avdelningen och inte behöva förflytta sig till en speciell dator. Att alla arbetar i samma miljö oavsett modalitet. Att när detta verktyg har tillämpats så kan nya medarbetare få stöd av alla kollegor i inlärningsprocessen. På marknaden fanns det produkter som kanske skulle klara av våra krav. Så när en kravspecifikation tagits fram påbörjades en upphandling under våren och vi bestämde oss för TeraRecons serverbaserade arbetsstation. Samtidigt beslutade vi att inte köpa in några modalitetsbundna arbetsstationer. Nu är den första utbildningen i nya miljön snart avklarad och efter nyår lämnar vi de gamla arbetsstationerna. En ny tid är på väg!

Förutom apparater och datorer så har det arbetats med planering och diskussioner runt hur vi skall arbeta i det nya huset. Det har tänkts runt patientflöden, det har planerats runt möblering, det har gjorts inköpslistor av allehanda slag, datauttag har räknats och räknats igen, det har planerats runt materialförsörjning och förråd, det har planerats sektionsvis och det har planerats i större perspektiv. Fördelning av telefonnummer i det nya telesystemet är bland det vi gjort den sista veckan. Att hela tiden växla mellan visioner och detaljplanering är en spännande utmaning. Och vi har fortfarande mycket kvar. Vi har försökt att täcka in så mycket som möjligt men det kommer med all säkerhet komma fram saker som förbisetts eller behöver justeras. Arbetet kommer att fortsätta när vi flyttat in. Många saker kanske inte klarnar förrän vi är på plats fysiskt. Man jag tror att vi kommer få en fantastisk ny röntgenavdelning!

En ny tid är på väg!

Henry, verksamhetschef

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: