Aktuellt AKUT

av Mari den 18 oktober 2011

A som i aktuellt och akut. Plötsligt går larmet på traumasökaren i min ficka. Jag är placerad på datortomografin (DT) på vår akutsektion denna dag. Här är det ofta ett högt arbetstempo och vi är just i färd med att ta in en patient i undersökningsrummet.

I displayen står det ”STROKE”. Vår nästa patient får då vänta lite längre för att få komma in och göra sin undersökning. Jag informerar patienten om att vi fått ett larm om en mer akut undersökning och jag går även in till vår DT-placerade radiolog för dagen och informerar om stroke-larmet.

Vad är då en stroke? Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och bara här i Värmland drabbas cirka 900 personer varje år.

Just nu pågår en nationell strokekampanj. Att slå larm så fort man misstänker att någon råkat ut för en stroke är jätteviktigt. Det kan rädda liv och även minska eventuella framtida handikapp för den drabbade. I syfte att lättare kunna identifiera symptomen på en stroke har man utarbetat något som man kallar för AKUT-testet:

A – Ansiktet. Hänger mungipan?                                                                              K – Kroppen. Kan personen lyfta sina armar upp i luften?                                       U – Uttal. Sluddrar personen eller har svårt för att hitta ord?                                   T – Tid. Ring 112 direkt!

Varför är det då så bråttom? Blodproppslösande behandling måste startas så fort som möjligt då varje minut är viktig eftersom hjärnceller dör snabbt vid syrebrist. Behandlingen medför dock en risk för blödning och det är viktigt att så fort som möjligt avgöra vilka patienter som kan komma i fråga för behandling.

Vid en misstänkt stroke spelar vi här på röntgen en mycket viktig roll. Det är viktigt att patienten så fort som möjligt kommer till oss för en akut datortomografiundersökning av hjärnan. Efter att larmet gått brukar det inte dröja länge förrän de kommer med patienten och då står vi med dörren öppen in till labbet och redo att köra! Vår radiolog kan direkt när undersökningen är gjord lämna ett muntligt preliminärsvar till medicinjourläkaren.

En datortomografi av hjärnan tar mindre än en minut att utföra. När jag utbildade mig till röntgensjuksköterska var det för att jag hade en slags inre önskan om ”att göra skillnad” i mitt val av yrke. Trots att detta är en enkel och snabb undersökning hos oss här på röntgen känns det så bra för denna undersökning är verkligen avgörande för patienten och fortsatt behandling. Om man kommer till sjukhus snabbt kan propplösande medicin sättas in och allvarliga blödningar hinner bli opererade.

Har du sett reklamen eller gjort AKUT-testet? Du kan läsa mer om strokekampanjen på: http://strokekampanjen.se.

Du kan också göra skillnad!                                                                             

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: