EVAR

av Mari den 6 mars 2012

EVAR – Endovaskulär Aortic Repair är något som vi gör inne på vår fina hybridsal på röntgen. Det man gör då är att reparera ett aneurysm patienten har, vanligtvis då på bukaortan. Aneurysm är detsamma som en försvagning någonstans på stora kroppspulsådern. Denna försvagning kan leda till att aortan utvidgas mer och mer för att i värsta fall brista helt om trycket blir för stort.

Så här kan det se ut under ett EVAR-ingrepp på vår hybridsal:
EVAR på hybriden

Att reparera aortan på detta sätt är en alternativ metod till öppen kirurgi och världens första EVAR utfördes 1987 i Sovjet. Tekniken för att behandla aortaaneurysm på det här sättet har varit i bruk under drygt sex år och den endovaskulära behandlingen av aorta har utvecklats snabbt. Det man använder för att reparera den vidgade aortan är stentförstärkta grafter så kallade endoproteser. Proteserna består av måttanpassade syntetiska
kärlproteser.

För att kunna måttbestämma graften kartlägger man patientens aorta med hjälp av datortomografi. Med hjälp av datortomografibilderna kan man mäta aneurysmet och även kartlägga omliggande anatomi. De patienter som kan komma i fråga för denna metod är en selekterad grupp med hänsyn till de förutsättningar som finns för att det endovaskulära ingreppet ska kunna genomföras.

Patienterna förbereds på samma sätt som vid öppen kirurgi och både narkospersonal, operationspersonal, kirurger, radiologer och röntgensjuksköterskor finns med och gör sitt arbete under ingreppet. Själva ingreppet börjar med att kirurgen frilägger femoralisartärerna som är de stora kärlen man har i ljumskarna.


När kärlen är frilagda kan sedan radiologen med hjälp av genomlysning punktera kärlet med hjälp av seldingerteknik som är en metod att med hjälp av kanyl och böjlig ledare föra in en kateter i blodkärlet och på så
sätt kunna föra in de måttanpassade proteserna. Tanken är att när protesen väl är på plats blir det en konstgjord bit aorta för blodet att passera genom och trycket i aneurysmets väggar lättar.

Här är fler bilder tagna vid EVAR inne på hybridsalen:
Bildskärmar inne på hybridsalen

Här ser vi teamwork vid ett EVAR-ingrepp:
Teamwork EVAR

Det är väldigt spännande att få vara med vid de här ingreppen och det är ett fint exempel på hur flera yrkesgrupper samarbetar och bidrar med sin kompetens för patientens bästa. På vår hybridsal har vi hunnit med att åtgärda
63 patienter med EVAR-tekniken.

Mari

:

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: