KONTRAST

av Mari den 17 april 2012

JOD, BARIUM, LUFT, KOLDIOXID, GADOLINIUM och BUBBLOR!

Kontrast är något vi gärna använder på röntgen. Det var behovet av att kunna skapa skillnader i kontrast mellan olika vävnadsstrukturer som startade utvecklingen av konstrastmedel på röntgen.

Kontrastmedlen kan delas upp i positiva och negativa. Som negativa kontrastmedel kan framförallt olika gaser användas. Vid undersökningar av mage och tarm används ofta luft och vid datortomografi av colon kan koldioxid användas.

De positiva kontrastmedlen kan i sin tur sedan delas upp i vattenlösliga och icke vattenlösliga. Den vanligaste vattenlösliga kontrasten är jodkontrasten som kan användas både peroralt och intravenöst. Vid datortomografiundersökningar av buken får patienten till exempel ofta både dricka kontrast innan undersökningen och får även kontrast intravenöst under själva undersökningen. Till icke vattenlöslig kontrast räknas barium som används vid röntgen av mage och tarmar.

Även vid de tekniker som inte använder sig av röntgenstrålar används olika kontraster. Det finns speciella kontrastmedel som används vid ultraljud av levern som består av mikrobubblor av svavelhexafluorid. Vid magnetkameraunder-sökningar använder man sig av gadolinium som är paramagnetiskt och ger en signalförstärkning vid undersökningen.

Gry drar upp kontrast. De kontrastmedel som används för radiologisk diagnos förstärker på olika sätt skillnaderna mellan kroppens olika vävnader. På röntgen använder vi oss alltså av många olika sorters kontrast för att skapa kontrastskillnader i bilden och för att kunna urskilja specifika organ.

Mari

Till höger ser vi Gry när hon drar upp
kontrast för en datortomografiundersökning.

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: