Att arbeta som sektionsledare på röntgen i Karlstad

av Margit den 20 december 2012

På röntgen i Karlstad jobbar sex sektionsledare på sex olika sektioner: MR, CT, Genomlysning, Skelett, Angio och Ultraljud.
I detta blogginlägg får du bekanta dig med tre av dessa trevliga medarbetare!

Detta är Agnetha Fagrell-Krantz som basar på Angiosektionen.

Agnetha

För Agnetha handlar arbetet på angiosektionen mycket om kontakter med försäljare och att se till att det finns material hemma till alla typer av undersökningar.
Att samarbeta med angiodoktorer och kärlkirurger samt operations- och narkospersonal utgör också en stor del av jobbet. Hon planerar in och bokar undersökningar samt utbildar ny personal och introducerar patienter i det dagliga arbetet på hybridsalen där hon också deltar som en av två röntgensyrror vid undersökningar av patienter.

Den största utmaningen tycker Agnetha är att få kollegor att intressera sig för angio och intervention, även att delta i utveckligen av verksamheten.
Hon valde att bli sektionsledare då hon kände att hon kunde vara med och påverka och ha ett ansvar, även om hon själv säger att hon ”gled in på ett bananskal”. Blandningen av arbetsuppgifter och samarbete med olika yrkeskategorier tycker hon är fantastiskt utvecklande. Det bästa enligt Agnetha är att vi faktiskt kan göra något för våra patienter – inte bara diagnostisera!

Här är Yvonne Johansson som chefar på MR-sektionen.
Yvonne

Yvonne ser till att det dagliga arbetet på MR flyter på, hon bokar patienter och samordnar med narkos åt de patienter som ska sova under undersökningen, framför allt barn. Yvonne handleder studenter och det är hennes uppgift att informera sina kollegor om förändringar i arbetet, att se till att rutiner följs och att metoder är uppdaterade samt att delta i utvecklingen inom området. Hon fungerar även som en länk mellan övrig MR-personal och ledning.

De största utmaningarna för Yvonne är att få ihop det med tidbok och narkos, göra så bra undersökningar som möjligt och att få patienter att känna sig trygga och omhändertagna i en miljö som kan vara stressande. På MR träffar hon många svårt sjuka patienter.

Yvonne sökte tjänsten som sektionsledare för att hon såg en chans att utvecklas inom radiologins intressantaste område. Kraven på säkerheten är stor och man måste vara skärpt! Man kan undersöka det mesta med MR och det är helt annorlunda jämfört med andra metoder då det ofta är långa och krävande undersökningar.

Inger Helsning-Littorin är allas vår ”CT-mamma”.

Inger

Ingers uppgifter som CT-ansvarig röntgensyrra är att delta i det kliniska arbetet samt att se till att direktiv och procedurer följs, att rapportera fel på utrustning och uppdatera metoder och rutiner. Hon ser till att det finns föreskrifter om hur varje undersökning ska utföras och hon utbildar och fortbildar både studenter och personal.

Att hitta tider till alla undersökningar tycker Inger är den största utmaningen på sin sektion. Att kunna utnyttja våra resurser så bra som möjligt och leda och fördela det dagliga arbetet på bästa vis är också utmanande men mycket givande.

Inger blev sektionsledare för att det kändes som en utmaning och ett intressant sätt att ”gå vidare” inom yrket. Hon jobbade tidigare i Kristinehamn då hon sökte sektionsledartjänsten i Karlstad. Hon behövde något nytt och var trött på att röntga skelett och lungor. Inger tycker att DT är intressant därför att det hela tiden sker en snabb utveckling av tekniken!

Nu har ni fått träffa tre av våra sektionsledare! I kommande inlägg får ni också möta Pia på Ultraljud, Emilia på skelettsektionen och Marita – våran genomlysning- och strålskyddsansvarig!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ALLA RÖNTGEN-NISSAR!

SANDRA

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: