Efter lång och trogen tjänst – en tidsresa

av Emilia den 18 november 2014

Röntgen i Värmland under hundra år

Nu har hon gått i pension vår verksamhetsutvecklare Birgitta Karlsson och vilken resa hon fått vara med om under sitt yrkesliv. Birgitta var klar med sin röntgenassistentutbildning hösten 1969 och sedan dess har hon jobbat på röntgenklinik i både Danmark och Sverige.

 

BirgittaK

 

1970-talet

På 1970-talet var det pappersremisser och film som framkallades i mörkrum som gällde. Klädmodet var kort-kort, vilket innebar att nederdelen av rocken tejpades upp för att följa modet. På den tiden gick det också bra med en cigarett till kaffet i fikarummet och läkarna fick röka i filmgranskningsrummet, demonstrationsrummen och på sina expeditioner. Under 1970-talet började nya tekniker införas. Orbix var en vidareutveckling av skallbordet. Där fick patienten ligga still på rygg under undersökningen och röntgenröret förflyttades. På skallbordet däremot var röntgenröret fast och patienten fick snurra runt på bordet för olika projektioner. ”Det var inte lätt att röntga storbystade damer, eftersom rasterlådan måste vridas vid olika vinklingar och patienten låg på mage. Då kunde behagen komma i kläm.” skriver Birgitta i boken ”Röntgen i Värmland under hundra år”. Under 70-talet gjorde datortomograferna sitt intåg och som första centrallasarett i landet kunde Karlstad ta sin helkroppsdator i bruk år 1979. Luftskalle och färgskalle ersattes av datortomografiundersökningar. Mammografi introducerades. Ultraljud var också en nyhet.

birgittaK1

 

1980-talet

Då var det dags för dagsljusframkallning, personalen som stått i mörkrummet under många år kom helt plötsligt ut i ljuset och apparater tog över arbetsuppgifterna. Angiografiutrustningen förfinades och bilderna som exponerades sparades i ett dataminne. Bärandet av tunga filmlådor försvann. Bildinformation samlades i digitaliserad form och kunde synliggöras på TV (bildskärmar) eller via automatiserade framkallningsmaskiner

 

 1990-talet

Under 90-talet gjorde MRT sitt intåg med undersökningar av hjärna och ryggmärg. Coronarangiografi infördes i Karlstad. Patientadministrativa datasystem blev verklighet där patienter tidbokades för undersökning, alla remisser och undersökningar registrerades. Under mitten av 1990-talet övergick Birgitta från att ha haft olika chefsposter till att bli verksamhetsutvecklare. Uppbyggandet och utvecklingen av radiologins informations- och bildhanteringssystem blev en stor utmaning.

 2000-talet

Bildhanteringen blev helt digital. Tekniken fortsätter att förfinas när det gäller röntgenutrustning och RIS/PACS blir radiologins viktigaste arbetsredskap.

 2010-talet

Röntgenveckan 2014 genomförs i Karlstad. Fokus ökar på Lean och kvalitetsarbete. Radiologin i Värmland blir certifierat under Birgittas försorg, ett gigantiskt arbete som aldrig ta slut.

Radiologin tuffar vidare in i framtiden…

Vid pennan, Helen Lundgren

 

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: