Dan Drobin ny verksamhetschef för radiologin i Värmland

av Emilia den 21 april 2015

Dan%20DrobinIMG_0358webbstor

Vad har du för erfarenheter från tidigare uppdrag som du tar med in i det nya jobbet?

Från mitt arbete som utvecklings- och processchef vid Skaraborgs Sjukhus (Skövde, Lidköping, Mariestad och Falköping) har jag erfarenhet av att implementera processarbete från A-Ö i verksamheter, bland annat röntgen. Den viktigaste kunskapen om varför vissa implementeringar lyckas och andra inte är att man måste se till att ”leva” sina åtaganden. Det gör man på många olika sätt och det börjar alltid med engagemang och uthållighet, efter det kommer upprepning och uppföljning. Framgång baseras på medarbetarnas förståelse och att det som ska införas blir medarbetarnas ”egna” värden.

Vad ser du för utmaning i ditt nya arbete?

En stor utmaning är att möta det ökade behovet av radiologiska tjänster. Bland annat har magnetkameraundersökningar ökat i landet med 9 procent varje år sedan flera år och det motsvaras inte av minskningar på andra undersökningsmetoder. Tvärtom ökar både ultraljud, datortomografi och interventionell radiologi (att sätta in olika katetrar som behandling). De nya vårdprogrammen ställer dessutom ytterligare krav från och med detta år.

Kort om bakgrund

Jag började intressera mig för ledarskapsfrågor i en miljö där det fanns små möjligheter att påverka. Det skapade en stark drivkraft att få till stånd ett arbetssätt som inkluderade medarbetares möjligheter till att utveckla verksamheten. Genom att arbeta med ständiga förbättringar utvecklas både verksamheten och medarbetarna blir mer delaktiga. Att skapa en kultur som främjar detta är både roligt och nödvändigt för framtiden. Min bakgrund är som anestesiläkare och som verksamhetschef i Skaraborg skapade vi ett helt processorienterat arbetssätt och fick ett pris för utvecklingen av operation med både arbetsmiljö och effektivitet.

 

Bokmärk/Dela
Fler

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: